daniela marin

Colecţia Poezii, gânduri, desene – pentru că esenţele se distribuie în flacoane mici!

O asemenea colecţie care pune laolaltă două limbaje, exprimarea prin cuvânt şi exprimarea prin desen sau fotografie –  indiferent cum este realizat desenul, în cărbune, tuş sau culoare, pe pânză sau hârtie ori, mai nou, pe tableta grafică – nu conţine cărţi în care cuvintele sunt “ilustrate” grafic, ci ele se îmbină, se însoţesc cu imaginile.  Poate că fiecare dintre cele două forme de exprimare are mesajul său,  dă naştere unei emoţii, deschide poarta unei idei şi asta fără să se distrugă între ele. O coabitare între gândul exprimat prin cuvânt şi gândul exprimat prin desen, model ideal pentru relaţia cuvânt-faptă, gând-reflectare, imagine. Trăirea este acompaniată de emoţie şi de gând. Când acestea se impletesc,  trăirea se rotunjeşte într-un univers deschis cititorului, cumpărătorului de astfel de cărţi.

De prea multe ori mi-a fost dat să observ cum…

View original post 1,366 more words

Advertisements