Archive for September, 2014


30.09.2014

Dezvoltare spirituala - Spiritual Development

30.09.2014

– ȋti aminteşti, ţi-am spus cândva despre puterea conţinutӑ ȋn sӑmânţӑ. De energia ȋntregului ȋngrӑmӑditӑ ȋntr-o sӑmânţӑ, la fel cum ditamai stejarul se-ngrӑmӑdeşte ȋntr-o ghindӑ. La fel e şi cu oamenii. Ȋntregul se gӑseşte ȋn oul primordial, ȋn prima uniune dintre spermatozoid şi ovul. De-aceea unele femei simt şi ştiu cӑ au rӑmas ȋnsӑrcinate chiar atunci. O imensӑ energie se adunӑ, este atrasӑ, dacӑ vrei, e ca un fel de gaurӑ neagrӑ ce atrage cu o vitezӑ uluitoare tot ceea ce este nevoie pentru dezvoltarea vieţii astfel concepute. Informaţii, unde şi frecvenţe combinate, forţe şi puteri pe care nu ni le putem imagina, rezoneazӑ instantaneu şi sunt absorbite ȋn energia oului primordial. Cuvintele sunt puţine şi cum ţi-am spus, nici nu existӑ cuvinte pentru ceea ce nici mӑcar nu ne putem imagina.

– Conteazӑ ce gândesc, ce simt cele douӑ corpuri, respectiv pӑrinţii, ȋn clipa aceea?

– Conteazӑ, bineȋnţeles!…

View original post 128 more words

Advertisements

29.09.2014

Dezvoltare spirituala - Spiritual Development

– Şi ce sӑ fac? Cum sӑ spun? Cum sӑ spun lucrurile astea fӑrӑ sӑ stârnesc tot teama, tot frecvenţele fricii?… Nu-ţi dai seama?… Marea majoritate a oamenilor refuzӑ sӑ mai vadӑ, sӑ mai audӑ… de fricӑ! Oamenii nu mai pot duce. Este suficient pentru ei. Suficientӑ urâciune, suficientӑ batjocurӑ, suficientӑ minciunӑ. De ce-ar mai vrea sӑ mai primeascӑ ȋncӑ un duş rece? Nu-i suficient frigul intunericului ce le cuprinde inimile?…

– Tu spune. Fӑ-ţi datoria!

– Ce datorie mai este şi asta? De ce-aş avea eu aceastӑ datorie? Datoria mea ar fi sӑ aduc luminӑ, nu ȋntuneric.

– Adevӑrul este luminӑ. Cӑ poate fi perceput altfel, din palierele inferioare ale fricii, nu e treaba ta.

– Şi?… Sӑ nu-mi pese, nu-i aşa?… Sӑ nu-mi pese nici de suferinţӑ, nici de orbire, nici de prostire, sӑ nu-mi pese de ei şi de suferinţa lor!

– Dacӑ ȋţi pasӑ cu adevӑrat…

View original post 350 more words

daniela maria marin

La marginea realitӑţii este titlul cӑrţii ce va ȋmbogӑţi catalogul Editurii Cartea Daath ȋn luna octombrie.

Colin Andrews, autorul principal al acestei cӑrţi apӑrute ȋn 2013 ȋn SUA, este un cercetӑtor serios şi dedicat, poate cel mai bine cunoscut publicului pentru botezul formaţiunilor apӑrute in lanurile de cereale ȋn special ȋn Anglia, ţara sa natalӑ. Colin Andrews a pus numele de “crop circles” acestor desene geometrice apӑrute ȋn lanurile de cereale.

Cartea prezintӑ şi alte fenomene stranii, unele profund asociate cu faimoasele formaţiuni din lanuri. Aşa numitele fenomene paranormale, adicӑ in afara normei stabilite cindva, cumva, s-au ȋnmulţit considerabil ȋn ultimii 30-50 de ani. Fenomenele non-ordinare, neobişnuite de tipul apariţiilor unor lumini pe cer, a unor obiecte zburӑtoare denumite OZN-uri, sunete neobişnuite venite parcӑ de sub pӑmânt raportate de locuitorii unor zone ȋn care nu existӑ mine sau tuneluri de metrou, interconectarea şi interacţiunea la nivelul gândirii umane, proiectarea prin…

View original post 930 more words