Dezvoltare spirituala - Spiritual Development

– Şi ce sӑ fac? Cum sӑ spun? Cum sӑ spun lucrurile astea fӑrӑ sӑ stârnesc tot teama, tot frecvenţele fricii?… Nu-ţi dai seama?… Marea majoritate a oamenilor refuzӑ sӑ mai vadӑ, sӑ mai audӑ… de fricӑ! Oamenii nu mai pot duce. Este suficient pentru ei. Suficientӑ urâciune, suficientӑ batjocurӑ, suficientӑ minciunӑ. De ce-ar mai vrea sӑ mai primeascӑ ȋncӑ un duş rece? Nu-i suficient frigul intunericului ce le cuprinde inimile?…

– Tu spune. Fӑ-ţi datoria!

– Ce datorie mai este şi asta? De ce-aş avea eu aceastӑ datorie? Datoria mea ar fi sӑ aduc luminӑ, nu ȋntuneric.

– Adevӑrul este luminӑ. Cӑ poate fi perceput altfel, din palierele inferioare ale fricii, nu e treaba ta.

– Şi?… Sӑ nu-mi pese, nu-i aşa?… Sӑ nu-mi pese nici de suferinţӑ, nici de orbire, nici de prostire, sӑ nu-mi pese de ei şi de suferinţa lor!

– Dacӑ ȋţi pasӑ cu adevӑrat…

View original post 350 more words

Advertisements